wrapper

Articole

Intâlnire cu belgienii...        

În judeţul Vaslui se desfăşoară o întreagă serie de manifestări culturale, dar nici pe departe de a fi destule pentru câte ar trebui realizate în vederea impunerii judeţului ca un important pol al culturii naţionale. Între aceste eforturi, un loc important îl ocupă manifestarea complexă intitulată „Omagiu Cărţii Vasluiene” care a ajuns, iată, la ediţia a doua şi tinde să capete statut de frumoasă tradiţie vasluiană! Luni, 26 octombrie, de Sf. Dumitru, în Sala de conferinţe a Centrului de Afaceri Vaslui s-au desfăşurat lucrările acestei manifestări culturale, organizată de Revista Meridianul Cultural Românesc, Grupul de presă Cvintet Te-Ra Vaslui şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Cu un program dens şi cu reprezentanţi şi actanţi din cultura ieşeană, bucureşteană, băcăuană şi vasluiană, ampla manifestare culturală s-a înscris în circuitul moldav al unor manifestări culturale de mare anvergură şi atât de necesare, în aceste timpuri în care cultura este chemată să-şi aducă aportul său fundamental la susţinerea spiritului românesc. 
Read more ...

Marţi, 27 octombrie, apreciatul colegiu băcăuan „M. Eminescu” a avut parte de o întâmplare frumoasă în care elevi şi cadre didactice s-au bucurat de prezenţa în şcoală a unor importante personalităţi din lumea ştiinţei şi culturii naţionale. În faţa elevilor cuminţi şi dornici de cunoaştere dintr-o clasă cu frumoase rezultate şcolare, au vorbit şi au interrelaţionat prof. univ. dr. Alexandru Ionescu, din Bucureşti, cercetător ştiinţific şi autor a peste 80 de cărţi, conf. univ. dr. Ioan Dănilă, de la Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, apreciat critic literar şi om de aleasă cultură, cunoscutul poet şi conducător al culturii din judeţul Bacău, Dumitru Brăneanu (organizatorul principal şi directorul prestigiosului festival naţional „Toamna bacoviană”), prof. dr. Dumitru V. Marin, romancier şi directorul general al Trustului de presă Cvintet Te-Ra Vaslui, al Televiziunii TVV.ro, al ziarului Meridianul de Iaşi - Vaslui şi Bacău şi al revistei de cultură şi ştiinţă Meridianul Cultural Românesc şi scriitorul Val Andreescu, redactor-şef al celor două publicaţii de mai sus.
Nevoia de exemple !
Read more ...

Reporter: Bacăul toamnei noastre, nu Bacăul toamnei bacoviene, adică, afară este soare, frunzele galbene, a venit toamna chiar cu adevărat și am venit și noi la Bacău, noi, cei de la revista Meridianul Cultural Românesc și ziarul Meridinul  și de la „Omagiu Cărții Vasluiene”. Unul dintre cei care au lipsit, s-a numit Dumitru Brăneanu. Este unul dintre oamenii de direcţionare a fenomenului cultural. Nu se mişcă nimic cultural fără ştirea inginerului Dumitru Brăneanu, poetului și prozatorului  Dumitru Brăneanu. Stimate domn și prieten, sunt câteva acțiuni culturale importante în această toamnă. Consideraţi că le-a iniţiat cineva sau a venit dintr-un impuls interior al atâtor oameni dispuşi să-şi sacrifice timp sau bani pentru cultură?
Ing. Dumitru Brăneanu: Nu, ele nu sunt neapărat inițiate de cineva, e ca o necesitate până la urmă, de a schimba imaginea Bacăului și din punct de vedere cultural. Bacăul a fost cunoscut ca un oraş industrial, odată cu dispariția industriei, trebuia să completeze cu altceva şi atunci, oamenii de suflet, să le zicem aşa, oamenii de cultură, oamenii care au luat astfel de iniţiative pentru a realiza acţiuni culturale în diferite domenii atât în arta plastică cât şi în poezie, literatură şi așa mai departe. Şi a reînceput să invie ca pasărea Pheonix din propria cenuşă şi pentru că a fost o perioadă în care nu   s-au produs mari evenimente, vorbesc imediat după 1990.
Read more ...